Massage voor kids

Wanneer ik kinderen masseer maak ik gebruik van de shantala massage. In deze tijd waarin alles snel gaat, wordt er veel van de kinderen gevraagd. Het ene kind kan daar beter tegen dan de andere.

Sommige kinderen hebben last van deze druk, ze moeten aan veel dingen denken, krijgen veel prikkels te verwerken terwijl er maar weinig tijd is voor echte ontspanning.

Door middel van massage laat je een kind weer heel bewust voelen wie hij/zij is.
Je laat een kind weer even “landen”.

Bij deze massage wordt alleen gebruik gemaakt van neerwaartse strijkingen. Dit werkt afvoerend en is heel ontspannend. Het maakt je vooral heel bewust van je lichaam. Mijn ervaring is dat kinderen hierdoor lekkerder in hun vel zitten en beter weten wat ze wel of niet willen.

Het voordeel van deze massage is dat deze zowel over de kleding gegeven kan worden als met warme olie op de huid. De massage werkt koesterend en helend.