Gelaatdiagnostiek

Gelaatsdiagnostiek heeft een lange geschiedenis in Europa als in China. In de oudheid werd het zowel in de geneeskunde als in het dagelijks leven toegepast. In China werd het bijvoorbeeld toegepast om de juiste huwelijkskandidaat te vinden, door observatie kon men de persoon beter inschatten in zijn/haar sterke en zwakke kanten.

Ons gelaat kan uitdrukken wat zich momenteel afspeelt in het lichaam en kan ook laten zien war het in het verleden heeft doorgemaakt.
Het geeft een afspiegeling van zwakke of zieke organen.
Buiten dat het medische informatie geeft kun je door middel van gelaatsdiagnostiek ook veel te weten komen over het karakter van de persoon.

Er wordt gekeken naar de vorm, de stand, de kleur, symetrie etc. van verschillende zones.

De zones

  • Gezichtsvorm
  • Voorhoofdsgebied
  • Ogen
  • Neus
  • Mond
  • Kaak
  • Oren

Er is veel te bekijken in het gezicht van de mens. Belangrijk is dat er niet te snel conclusies worden getrokken door bijvoorbeeld één karakteristieke trek. Het kan een hele goede aanvulling zijn in het grotere geheel.