SanoConcept

Sinds de begin jaren 90 van de vorige eeuw werd SanoConcept een begrip in de nederlandse alternatieve geneeskunde, ontwikkeld door natuurarts Ton van Gelder (1943-2005).

Met SanoConcept ga je uit van 3 geneeskundige systemen:

  1. Westerse systeen
  2. Chinese systeem
  3. Indiase systeem

Deze systemen gaan uit van verschillende mensbeelden en benadering van gezondheidsproblemen. De westerse systemen zijn gericht op het fysieke, bij de chinese systemen staan energiestromen centraal en bij het indiase systeem draait het om bewustzijn.

Het SanoConcept gaat ervan uit dat de systemen elkaar aanvullen en dus goed te combineren zijn.

Wanneer is vastgesteld waar de problemen liggen kan ik gebruik maken van het SanoConcept bestaande uit:

  1. 7 chakra middelen
  2. 7 energetische middelen
  3. 26 fysieke middelen

Dit zijn energetische complexmiddelen op homeopatische basis.

Hoe werkt het?

Op alle niveaus kijk ik waar er zich een blokkade/verstoring bevindt om vervolgens deze meteen te corrigeren met het SanoConcept.
Op fysiek niveau is het doel van de behandeling om het verschijnsel te reguleren en het systeem te stimuleren tot zelfgenezing.
Op energetisch niveau zorg je weer voor balans op emotioneel en mentaal gebied.
Op het chakra niveau kijk je naar de persoonlijkheidskenmerken, deze zitten diepgeworteld.
Problemen op dit niveau manifesteren zich op verschillende manieren ( fysiek, Energetisch, Persoonlijkheid).
De middelen op chakra niveau werken het diepst en als ze aanslaan hebben ze een langdurig therapeutisch en preventief effect.
(energetische middelen zijn weer krachtiger dan de fysieke middelen)